All Match Results / 38th Empress’s Cup All Japan Women’s Judo Championships 2023

23, Apr, 2023
Yokohama Budokan

Umeki holds up the Empress’ Cup.

Results
1.UMEKI, Mami (ALSOK)
2.KODAMA, Hikaru (SBC Shonan Beauty Clinic)
3.IKEDA, Kurena (Tokai University)
3.IZUMI, Mao (KOMATSU)
5.YONEKAWA, Akiho (University of Tsukuba)
5.UNO, Yukiko (JR East)
5.SUGIMURA, Mizuki (Tokai University)
5.SEGAWA, Maya (ALSOK)

Round 1
IKEDA, Kurena (Tokai University) [W] Kuzure-kami-shiho-gatame (2:55) [L] HASHITAKA, Akari (Kanazawa Gakuin Junior College Assistant Professor)
UMEKI, Mami (ALSOK) [W] Awase-waza / Tai-otoshi & Kuzure-kesa-gatame (0:59) [L] SATO, Mayu (Sendai University OG Judo Club)
NOUCHI, Aimi (Teikyo Heisei University Research Assistant) [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS3:02) [L] YAMAGUCHI, Hikaru (Teikyo University)
HASUO, Saki (ALSOK Kitakanto) [W] Harai-makikomi (GS2:56) [L] MATSUDA, Miyu (Toyama Thunderbirds Judo Club)

Round 2
SAWAZAKI, Riko (Aichi Prefectural Police) [W] Fusen-make [L] TOMITA, Wakaba (KOMATSU)
YONEKAWA, Akiho (University of Tsukuba) [W] Kuzure-kami-shiho-gatame (2:43) [L] WATANABE, Amami (Waseda University)
INAMORI, Nami (Japan Ace Support) [W] Yuko / Osoto-otoshi (GS2:22) [L] SATO, Konomi (SENKO Co., Ltd)
IKEDA, Kurena (Tokai University) [W] Ude-hishigi-juji-gatame (GS8:05) [L] MUKUNOKI, Miki (International Pacific University)
ASAHINA, Sarah (Big Tree Sports Club) [W] Harai-goshi (GS4:13) [L] UMEZU, Shiyu (JR Kyushu)
UNO, Yukiko (JR East) [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS1:27) [L] MATSUMOTO, Rizu (Ryukoku University)
TAKAHASHI, Ruri (SBC Shonan Beauty Clinic) [W] Tani-otoshi (GS0:15) [L] TANAKA, Reina (Osaka Prefectural Police)
UMEKI, Mami (ALSOK) [W] Kuzure-kami-shiho-gatame (1:10) [L] KIMURA, Yuuka (Seiko Gakuen High School)
KINUGASA, Yumiko (International Pacific University) [W] Tate-shiho-gatame (3:31) [L] HASHIMOTO, Akemi (Yoshikawa Industries)
SUGIMURA, Mizuki (Tokai University) [W] Yuko / Ouchi-gari (GS1:13) [L] YOSHIMINE, Fumoe (Osaka Prefectural Police)
ARAI, Mao (Nippon Sport Science University) [W] Awase-waza / Uchi-mata & Yoko-shiho-gatame (3:54) [L] KUMAKI, Yuka (Sapporo Judo Federation Club)
IZUMI, Mao (KOMATSU) [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS1:39) [L] NOUCHI, Aimi (Teikyo Heisei University Research Assistant)
KODAMA, Hikaru (SBC Shonan Beauty Clinic) [W] Yuko / Kouchi-gari [L] USHIKATA, Miu (Seiko Gakuen High School)
AONO, Minami (Fukuoka Prefectural Police) [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS2:28) [L] ONO, Kanae (SENKO Co., Ltd)
SEGAWA, Maya (ALSOK) [W] Kosoto-gake (0:57) [L] SUGAWARA, Ayuha (Kuji Higashi High School Teacher)
HASEGAWA, Mizuki (JR East) [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS2:01) [L] HASUO, Saki (ALSOK Kitakanto)

Round 3
YONEKAWA, Akiho (University of Tsukuba) [W] Hansoku-make / Shido 3 (3:14) [L] SAWAZAKI, Riko (Aichi Prefectural Police)
IKEDA, Kurena (Tokai University) [W] Yoko-shiho-gatame (2:06) [L] INAMORI, Nami (Japan Ace Support)
UNO, Yukiko (JR East) [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS5:32) [L] ASAHINA, Sarah (Big Tree Sports Club)
UMEKI, Mami (ALSOK) [W] Yuko / Kosoto-gake (GS2:08) [L] TAKAHASHI, Ruri (SBC Shonan Beauty Clinic)
SUGIMURA, Mizuki (Tokai University) [W] Yuko / Kosoto-gari [L] KINUGASA, Yumiko (International Pacific University)
IZUMI, Mao (KOMATSU) [W] Kosoto-gake (2:09) [L] ARAI, Mao (Nippon Sport Science University)
KODAMA, Hikaru (SBC Shonan Beauty Clinic) [W] Waza-ari / Ouchi-gari [L] AONO, Minami (Fukuoka Prefectural Police)
SEGAWA, Maya (ALSOK) [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS1:06) [L] HASEGAWA, Mizuki (JR East)

Quarterfinals
IKEDA, Kurena (Tokai University) [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS8:56) [L] YONEKAWA, Akiho (University of Tsukuba)
UMEKI, Mami (ALSOK) [W] Kuzure-kami-shiho-gatame (4:04) [L] UNO, Yukiko (JR East)
IZUMI, Mao (KOMATSU) [W] Awase-waza / Kosoto-gake & Tate-shiho-gatame (2:27) [L] SUGIMURA, Mizuki (Tokai University)
KODAMA, Hikaru (SBC Shonan Beauty Clinic) [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS3:35) [L] SEGAWA, Maya (ALSOK)

Semifinals
UMEKI, Mami (ALSOK) [W] Kata-te-jime (GS2:03) [L] IKEDA, Kurena (Tokai University)
KODAMA, Hikaru (SBC Shonan Beauty Clinic) [W] Yuko / Uchi-mata (GS3:01) [L] IZUMI, Mao (KOMATSU)

Final
UMEKI, Mami (ALSOK) [W] Yoko-shiho-gatame (3:00) [L] KODAMA, Hikaru (SBC Shonan Beauty Clinic)

関連記事一覧