All Match Results / ALL JAPAN JUDO CHAMPIONSHIP 2024

29, Apr, 2024
Nippon Budokan

Kanta Nakano

(42 Judoka)

Results
1) NAKANO, Kanta
2) HARASAWA, Hisayoshi
3) OJITANI, Takeshi
3) GREEN, Kalani Kaito
5) NISHIO, Toru
5) ORYOJI, Ryusei
5) SATO, Kazuya
5) KAGEURA, Kokoro

Round 1
ISHIYAMA, Jumpei [W] Ouchi-gari (3:27) [L] SUNADA, Yuto
OHARA, Takuhito [W] Hantei / 3 – 0 [L] TAKADA, Daiki
MAEDA, Kazuya [W] Kuzure-kami-shiho-gatame (2:34) [L] YOSHINO, Atsuya
ABE,Takuma [W] Yoko-shiho-gatame (3:39) [L] IIDA, Kentaro
HAMADA, Tetta [W] Hantei / 3 – 0 [L] MARUYAMA, Koshi
SATO, Kazuya [W] Hantei / 2 – 1 [L] HATAKEYAMA, Tatsuya
KAWABATA, Komei [W] Hantei / 3 – 0 [L] KONDO, Hirotaka
SAKAI, Koki [W] Kuzure-kesa-gatame (2:35) [L] OGATA, Toshimasa
HARASAWA, Hisayoshi [W] Hantei / 3 – 0 [L] NITTA, Tomoya
SATO, Yujiro [W] Hantei / 3 – 0 [L] GOTO, Ryushin

Round 2
OJITANI, Takeshi [W] Kuzure-kami-shiho-gatame (3:02) [L] MINO, Daisuke
SEKINE, Kiyotaka [W] Hantei / 2 – 1 [L] ISHIYAMA, Jumpei
TOBE, Naoki [W] Yoko-shiho-gatame (2:45) [L] SHIMIZU, Takumi
NISHIO, Toru [W] Hantei / 3 – 0 [L] OHARA, Takuhito
NAKANO, Kanta [W] Hantei / 2 – 1 [L] KAGAWA, Daigo
MAEDA, Kazuya [W] Kouchi-gari (3:13) [L] MURAKAMI, Daiki
ORYOJI, Ryusei [W] Yuko / Seoi-nage [L] ABE,Takuma
MATSUYUKI, Naoto [W] Hantei / 3 – 0 [L] HAMADA, Tetta
HAGA, Ryunosuke [W] Hantei / 3 – 0 [L] TAKAGI, Yasuyoshi
SATO, Kazuya [W] Hantei / 3 – 0 [L] OKUNO, Tomoki
GREEN, Kalani Kaito [W] Yuko / Kosoto-gari [L] ISHIUCHI, Yuki
YOKOUCHI, Shinsuke [W] Hantei / 2 – 1 [L] KAWABATA, Komei
KAGEURA, Kokoro [W] Awase-waza / Sumi-otoshi & Kuzure-kesa-gatame (3:08) [L] HIROUMI, Hayato
SAKAI, Koki [W] Awase-waza / Uki-otoshi & Kuzure-kesa-gatame (2:47) [L] CHINONE, Yuga
HARASAWA, Hisayoshi [W] Hantei / 3 – 0 [L] HOSHINO, Taku
OGAWA, Yusei [W] Hantei / 2 – 1 [L] SATO, Yujiro

Round 3
OJITANI, Takeshi [W] Yuko / Seoi-nage [L] SEKINE, Kiyotaka
NISHIO, Toru [W] Awase-waza / Soto-makikomi & Tai-otoshi (2:18) [L] TOBE, Naoki
NAKANO, Kanta [W] Waza-ari / Utsuri-goshi [L] MAEDA, Kazuya
ORYOJI, Ryusei [W] Hantei / 3 – 0 [L] MATSUYUKI, Naoto
SATO, Kazuya [W] Hantei / 2 – 1 [L] HAGA, Ryunosuke
GREEN, Kalani Kaito [W] Yuko / Uchi-mata [L] YOKOUCHI, Shinsuke
KAGEURA, Kokoro [W] Kosoto-gari (2:12) [L] SAKAI, Koki
HARASAWA, Hisayoshi [W] Hantei / 3 – 0 [L] OGAWA, Yusei

Quarterfinals
OJITANI, Takeshi [W] Hantei / 3 – 0 [L] NISHIO, Toru
NAKANO, Kanta [W] Hantei / 3 – 0 [L] ORYOJI, Ryusei
GREEN, Kalani Kaito [W] Yuko / Hikikomi-gaeshi [L] SATO, Kazuya
HARASAWA, Hisayoshi [W] Hantei / 2 – 1 [L] KAGEURA, Kokoro

Semifinals
NAKANO, Kanta [W] Kosoto-gake (0:36) [L] OJITANI, Takeshi
HARASAWA, Hisayoshi [W] Awase-waza / Tani-otoshi & Yoko-shiho-gatame (3:20) [L] GREEN, Kalani Kaito

Final
NAKANO, Kanta [W] Hantei / 2 – 1 [L] HARASAWA, Hisayoshi

Kanta Nakano

関連記事一覧