All Match Results / All Japan Judo Championships Fukuoka 2024 WOMEN

on 06-07, Apr, 2024
at Fukuoka International Center

-48kg

Wakana koga (left) and Kano MIyaki.

(8 Judoka)

Results
1) KOGA, Wakana
2) MIYAKI, Kano
3) KONDO, Mitsuki
3) INAGAKI, Wakana
5) HARADA, Mizuki
5) SAKAGUCHI, Hitomi
5) YOSHIOKA, Hikari
5) MIYAGI, Ayuna

Round 1
KOGA, Wakana [W] Okuri-eri-jime (0:40) [L] HARADA, Mizuki
KONDO, Mitsuki [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS5:43) [L] SAKAGUCHI, Hitomi
INAGAKI, Wakana [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS4:55) [L] YOSHIOKA, Hikari
MIYAKI, Kano [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS3:18) [L] MIYAGI, Ayuna

Semifinals
KOGA, Wakana [W] Awase-waza / Osoto-gari & Sumi-otoshi (2:02) [L] KONDO, Mitsuki
MIYAKI, Kano [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS2:23) [L] INAGAKI, Wakana

Final
KOGA, Wakana [W] Ashi-guruma (0:45) [L] MIYAKI, Kano

-52kg

Hibiki Shiraishi (left) and Kisumi Omori.

(8 Judoka)

Results
1) SHIRAISHI, Hibiki
2) OMORI, Kisumi
3) TAKEDA, Ryoko
3) FUJISHIRO, Kokoro
5) KONISHI, Ayana
5) YOKOTA, Hikari
5) TSUBONE, Nanako
5) KAMIYA, Rin

Round 1
OMORI, Kisumi [W] Kata-te-jime (1:28) [L] KONISHI, Ayana
TAKEDA, Ryoko [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS0:33) [L] YOKOTA, Hikari
SHIRAISHI, Hibiki [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS0:44) [L] TSUBONE, Nanako
FUJISHIRO, Kokoro [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS6:37) [L] KAMIYA, Rin

Semifinals
OMORI, Kisumi [W] Waza-ari / Uchi-mata (GS7:19) [L] TAKEDA, Ryoko
SHIRAISHI, Hibiki [W] Waza-ari / Yoko-shiho-gatame [L] FUJISHIRO, Kokoro

Final
SHIRAISHI, Hibiki [W] Yoko-shiho-gatame (0:44) [L] OMORI, Kisumi

-57kg

Momo Tamaoki (left) and Ayami Takano.

(8 Judoka)

Results
1) TAMAOKI, Momo
2) TAKANO, Ayami
3) OMORI, Akari
3) KOGA, Hiyori
5) SETOGUCHI, Kanna
5) KOMIYAMA, Mina
5) SHIRAKANE, Mio
5) HONDA, Riko

Round 1
TAMAOKI, Momo [W] Tomoe-nage (0:58) [L] SETOGUCHI, Kanna
OMORI, Akari [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS0:27) [L] KOMIYAMA, Mina
TAKANO, Ayami [W] Waza-ari / Kosoto-gari [L] SHIRAKANE, Mio
KOGA, Hiyori [W] Waza-ari / Uchi-mata-sukashi [L] HONDA, Riko

Semifinals
TAMAOKI, Momo [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS2:41) [L] OMORI, Akari
TAKANO, Ayami [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS1:26) [L] KOGA, Hiyori

Final
TAMAOKI, Momo [W] Waza-ari / Sumi-gaeshi [L] TAKANO, Ayami

-63kg

Minami Aono (left) and Megumi Horikawa.

(8 Judoka)

Results
1) AONO, Minami
2) HORIKAWA, Megumi
3) TAKAKI, Mizuki
3) DOI, Masako
5) WATANABE, Seiko
5) TATSUKAWA, Momo
5) YAMAGUCHI, Kirari
5) NABEKURA, Nami

Round 1
HORIKAWA, Megumi [W] Waza-ari / Osoto-gari [L] WATANABE, Seiko
TAKAKI, Mizuki [W] Waza-ari / Tani-otoshi (GS0:15) [L] TATSUKAWA, Momo
AONO, Minami [W] Waza-ari / Kosoto-gake (GS0:52) [L] YAMAGUCHI, Kirari
DOI, Masako [W] Kosoto-gari (GS2:08) [L] NABEKURA, Nami

Semifinals
HORIKAWA, Megumi [W] Ude-hishigi-juji-gatame (GS2:43) [L] TAKAKI, Mizuki
AONO, Minami [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS2:17) [L] DOI, Masako

Final
AONO, Minami [W] Uchi-mata (GS0:41) [L] HORIKAWA, Megumi

-70kg

Shiho Tanaka (left) and Mayu Honda

(8 Judoka)

Results
1) TANAKA, Shiho
2) HONDA, Mayu
3) MAKITA, Ayaka
3) SAIGANJI, Riho
5) IKE, Erina
5) KUWAGATA, Moka
5) SUGIYAMA, Utane
5) HOSHINO, Nanako

Round 1
TANAKA, Shiho [W] Osoto-gari (GS1:35) [L] IKE, Erina
MAKITA, Ayaka [W] Waza-ari / Yoko-shiho-gatame (GS1:27) [L] KUWAGATA, Moka
SAIGANJI, Riho [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS0:27) [L] SUGIYAMA, Utane
HONDA, Mayu [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS0:48) [L] HOSHINO, Nanako

Semifinals
TANAKA, Shiho [W] Waza-ari / Tani-otoshi [L] MAKITA, Ayaka
HONDA, Mayu [W] Waza-ari / Osoto-otoshi (GS2:09) [L] SAIGANJI, Riho

Final
TANAKA, Shiho [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS8:48) [L] HONDA, Mayu

-78kg

Shori Hamada and Kurena Ikeda.

(8 Judoka)

Results
1) HAMADA, Shori
2) IKEDA, Kurena
3) WADA, Rinoko
3) IZUMI, Mao
5) KAWASAKI, Aino
5) NAKANO, Mika
5) UMEKI, Mami
5) INABA, Chihiro

Round 1
HAMADA, Shori [W] Awase-waza / Osoto-gari & Yoko-shiho-gatame (2:09) [L] KAWASAKI, Aino
WADA, Rinoko [W] Hansoku-make / Shido 3 (3:14) [L] NAKANO, Mika
IKEDA, Kurena [W] Waza-ari / Ippon-seoi-nage (GS1:43) [L] UMEKI, Mami
IZUMI, Mao [W] Awase-waza / Tani-otoshi & Tate-shiho-gatame (2:31) [L] INABA, Chihiro

Semifinals
HAMADA, Shori [W] Yoko-shiho-gatame (3:46) [L] WADA, Rinoko
IKEDA, Kurena [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS3:55) [L] IZUMI, Mao

Final
HAMADA, Shori [W] Waza-ari / Kosoto-gari [L] IKEDA, Kurena

+78kg

Wakaba Tomita (left) and Mao Arai.

(8 Judoka)

Results
1) TOMITA, Wakaba
2) ARAI, Mao
3) SEGAWA, Maya
3) TAKAHASHI, Ruri
5) KODAMA, Hikaru
5) MUKUNOKI, Miki
5) HASHIMOTO, Akemi
5) YONEKAWA, Akiho

Round 1
TOMITA, Wakaba [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS2:44) [L] KODAMA, Hikaru
SEGAWA, Maya [W] Waza-ari / Harai-makikomi (GS0:34) [L] MUKUNOKI, Miki
ARAI, Mao [W] Fusen-make [L] HASHIMOTO, Akemi
TAKAHASHI, Ruri [W] Fusen-make [L] YONEKAWA, Akiho

Semifinals
TOMITA, Wakaba [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS6:54) [L] SEGAWA, Maya
ARAI, Mao [W] Kuzure-kami-shiho-gatame (GS6:04) [L] TAKAHASHI, Ruri

Final
TOMITA, Wakaba [W] Waza-ari / Sumi-otoshi (GS1:27) [L] ARAI, Mao

関連記事一覧