All match results of Kodokan Cup Chiba 2023 MEN

05, Nov, 2023
At Chiba port arena, Chiba city, Japan

-60kg

-60kg Medalists. From left, ADACHI, HIGUCHI, AOKI, TANAKA.

(30 Judoka)

Results
1. HIGUCHI, Yuta
2. ADACHI, Yusei
3. AOKI, Dai
3. TANAKA, Sho
5. WATANABE, Isamu
5. NAKAMURA, Taiki
7. TANAKA, Shin
7. FUKUDA, Taisei

Round 1
HIGUCHI, Yuta [W] Awase-waza / Ippon-seoi-nage & Tomoe-nage (3:58) [L] TARUOKA, Yota
SHIRAKANE, Hiroto [W] Waza-ari / Kouchi-makikomi (GS1:40) [L] FUKUDA, Daigo
TANAKA, Shin [W] Ouchi-gari (2:17) [L] INOUE, Takuma
FUKUDA, Yamato [W] Ude-hishigi-juji-gatame (0:24) [L] KADOTA, Koki
WATANABE, Isamu [W] Sasae-tsurikomi-ashi (2:45) [L] TAKUBO, Taketomo
AOKI, Dai [W] Awase-waza / Sumi-gaeshi & Sumi-gaeshi (3:26) [L] KUHARA, Hiroto
SEKIMOTO, Kenta [W] Sumi-otoshi (2:49) [L] MURAKAMI, Itsuki
TANAKA, Sho [W] Awase-waza / Uchi-mata & Kouchi-gari (3:11) [L] HARADA, Ryusei
FUKUDA, Taisei [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS0:22) [L] YAMASHINA, Yuya
TANAKA, Yoshiki [W] Waza-ari / Deashi-harai (GS2:54) [L] MINAMI, Taiyo
NAKAMURA, Taiki [W] Tate-shiho-gatame (3:06) [L] ICHIKAWA, Ryunosuke
AMANO, Musashi [W] Kata-ha-jime (0:20) [L] YAMAGUCHI, Sin
ADACHI, Yusei [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS4:21) [L] TATEYAMA, Sho
SUMI, Hitoyoshi [W] Awase-waza / Deashi-harai & Deashi-harai (3:17) [L] SHIMODAIRA, Seiya

Round 2
HIGUCHI, Yuta [W] Waza-ari / Ippon-seoi-nage (GS1:30) [L] KONDO, Hayato
TANAKA, Shin [W] Ude-hishigi-juji-gatame (GS0:11) [L] SHIRAKANE, Hiroto
WATANABE, Isamu [W] Sumi-otoshi (2:40) [L] FUKUDA, Yamato
AOKI, Dai [W] Waza-ari / Hikikomi-gaeshi (GS0:25) [L] SEKIMOTO, Kenta
TANAKA, Sho [W] Waza-ari / Osoto-gari (GS1:56) [L] KOGA, Genki
FUKUDA, Taisei [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS6:44) [L] TANAKA, Yoshiki
NAKAMURA, Taiki [W] Yoko-shiho-gatame (1:58) [L] AMANO, Musashi
ADACHI, Yusei [W] Kouchi-makikomi (GS1:06) [L] SUMI, Hitoyoshi

Quarterfinals
HIGUCHI, Yuta [W] Awase-waza / Ippon-seoi-nage & Ippon-seoi-nage (2:47) [L] TANAKA, Shin
AOKI, Dai [W] Waza-ari / Sumi-gaeshi [L] WATANABE, Isamu
TANAKA, Sho [W] Ouchi-gari (GS3:54) [L] FUKUDA, Taisei
ADACHI, Yusei [W] Kata-ha-jime (GS1:09) [L] NAKAMURA, Taiki

5th place
WATANABE, Isamu [W] Ura-nage (2:15) [L] TANAKA, Shin
NAKAMURA, Taiki [W] Ude-hishigi-juji-gatame (3:40) [L] FUKUDA, Taisei

Semifinals
HIGUCHI, Yuta [W] Waza-ari / Ippon-seoi-nage [L] AOKI, Dai
ADACHI, Yusei [W] Waza-ari / Ouchi-gari [L] TANAKA, Sho

Final
HIGUCHI, Yuta [W] Ippon-seoi-nage (2:38) [L] ADACHI, Yusei

-66kg

-66kg Medalists. From left, FUJISAKA, TAKEOKA, SUGIURA, UCHIMURA.

(36 Judoka)

Results
1. TAKEOKA, Takeshi
2. FUJISAKA, Taikoh
3. SUGIURA, Toi
3. UCHIMURA, Koki
5. MITSUOKA, Gakuto
5. KOSHI, Yuki
7. KIDO, Kiyotaka
7. GOMI, Yoshimasa

Round 1
YOSHIDA, Taiki [W] Kouchi-makikomi (2:25) [L] KAI, Takumi
YOSHIOKA, Masaaki [W] Waza-ari / Ura-nage (GS0:14) [L] ONO, Kosei
NAGAMATSU, Yugo [W] Waza-ari / Tomoe-nage [L] FUKUCHI, Shuntaro
KENTOKU, Taisei [W] Waza-ari / Ouchi-gari [L] TATEISHI, Rinta

Round 2
TAKEOKA, Takeshi [W] Kouchi-makikomi (GS1:23) [L] HAYASHI, Daichi
KISHI, Kenta [W] Osoto-gari (GS1:16) [L] KENTOKU, Kairi
MITSUOKA, Gakuto [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS2:03) [L] NISHIYAMA, Yuki
FUKUDA, Yamato [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS1:12) [L] YOSHIDA, Taiki
AIDA, Yuji [W] Hansoku-make / Shido 3 (2:28) [L] KATO, Shun
SUGIURA, Toi [W] Hansoku-make / Shido 3 (2:54) [L] SASAKI, Kotaro
ASARI, Masaya [W] Awase-waza / Tai-otoshi & Osoto-gari (1:59) [L] INOSE, Shinji
KIDO, Kiyotaka [W] Hansoku-make / Shido 3 (3:15) [L] YOSHIOKA, Masaaki
HATTORI, Shinsei [W] Hansoku-make / Shido 3 (3:45) [L] OSHIMA, Yuma
KOSHI, Yuki [W] Awase-waza / Tomoe-nage & Tate-shiho-gatame (2:50) [L] MAKIYAMA, Rikiya
UCHIMURA, Koki [W] Seoi-nage (GS0:13) [L] HAYASHI, Kayu
HADANO, Keita [W] Awase-waza / Kouchi-gari & Ippon-seoi-nage (3:15) [L] NAGAMATSU, Yugo
FUJISAKA, Taikoh [W] Harai-goshi (1:45) [L] SAWADA, Daiki
SEKI, Ryusei [W] Ude-hishigi-ude-gatame (3:56) [L] YOSHIDA, Sota
GOMI, Yoshimasa [W] Osoto-gari (3:55) [L] KISHI, Takezo
KENTOKU, Taisei [W] Waza-ari / Ouchi-gari (GS2:34) [L] NAKASHIMA, Mizuki

Round 3
TAKEOKA, Takeshi [W] Kata-guruma (0:28) [L] KISHI, Kenta
MITSUOKA, Gakuto [W] Waza-ari / Uchi-mata (GS0:44) [L] FUKUDA, Yamato
SUGIURA, Toi [W] Waza-ari / Tomoe-nage (GS0:30) [L] AIDA, Yuji
KIDO, Kiyotaka [W] Obitori-gaeshi (1:40) [L] ASARI, Masaya
KOSHI, Yuki [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS11:15) [L] HATTORI, Shinsei
UCHIMURA, Koki [W] Awase-waza / Kata-guruma & Deashi-harai (2:13) [L] HADANO, Keita
FUJISAKA, Taikoh [W] Waza-ari / Uchi-mata (GS0:43) [L] SEKI, Ryusei
GOMI, Yoshimasa [W] Hansoku-make / (0:46) [L] KENTOKU, Taisei
*Waki-gatame

Quarterfinals
TAKEOKA, Takeshi [W] Awase-waza / Kosoto-gari & Ippon-seoi-nage (3:47) [L] MITSUOKA, Gakuto
SUGIURA, Toi [W] Kata-guruma (GS4:19) [L] KIDO, Kiyotaka
UCHIMURA, Koki [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS3:01) [L] KOSHI, Yuki
FUJISAKA, Taikoh [W] Waza-ari / Ouchi-gari [L] GOMI, Yoshimasa

5th place
MITSUOKA, Gakuto [W] Tsuri-goshi (2:58) [L] KIDO, Kiyotaka
KOSHI, Yuki [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS4:26) [L] GOMI, Yoshimasa

Semifinals
TAKEOKA, Takeshi [W] Seoi-nage (1:13) [L] SUGIURA, Toi
FUJISAKA, Taikoh [W] Sode-tsurikomi-goshi (3:39) [L] UCHIMURA, Koki

Final
TAKEOKA, Takeshi [W] Kouchi-makikomi (1:45) [L] FUJISAKA, Taikoh

-73kg

-73kg Medalists. From left, TANAKA, ISHIHARA, UCHIMURA, TAKEICHI.

(33 Judoka)

Results
1. ISHIHARA, Tatsuki
2. TANAKA, Ryuga
3. UCHIMURA, Shusuke
3. TAKEICHI, Yusuke
5. TANAKA, Yudai
5. KOGA, Hayato
7. KAMAKURA, Keitaro
7. NOGAMI, Rentaro

Round 1
OBATA, Raiki [W] Ouchi-gari (GS2:22) [L] ISHIMA, Hayato

Round 2
OYOSHI, Ken [W] Waza-ari / Tate-shiho-gatame (GS3:01) [L] KOMIYAMA, Tatsuya
KAMAKURA, Keitaro [W] Awase-waza / Sumi-gaeshi & Yoko-shiho-gatame (2:48) [L] NANBA, Taisei
UCHIMURA, Shusuke [W] Waza-ari / Kosoto-gake (GS1:12) [L] OTSUKA, Haruto
ASAHI, Yukiya [W] Waza-ari / Uchi-mata (GS1:12) [L] TSUKAMOTO, Ryo
ISHIHARA, Tatsuki [W] Hansoku-make / Shido 3 (3:19) [L] MURAKAMI, Yuya
KOTA, Shusei [W] Yoko-guruma (1:43) [L] ISHIGOOKA, Hideyuki
TANAKA, Yudai [W] Uchi-mata (3:15) [L] ICHIKAWA, Kojiro
KIHARA, Keito [W] Waza-ari / Kouchi-makikomi [L] NAKAMURA, Shota
KOGA, Hayato [W] Hansoku-make / Shido 3 (3:39) [L] ARITA, Ryunosuke
ASAHI, Taiyo [W] Hansoku-make / Shido 3 (3:10) [L] MIYASHITA, Shinya
TANAKA, Ryuga [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS1:05) [L] HIGA, Shunma
SHIMOKAWA, Atsushi [W] Tsurikomi-goshi (1:50) [L] TAKAHASHI, Kyo
YOSHIDA, Yuhei [W] Hansoku-make / Shido 3 (3:15) [L] MATSUYAMA, Aoi
TAKEICHI, Yusuke [W] Waza-ari / Sumi-otoshi (GS1:50) [L] SATO, Kotaro
SHIMADA, Ryushiro [W] Hansoku-make / Shido 3 (3:10) [L] HARADA, Kenshi
NOGAMI, Rentaro [W] Ura-nage (0:27) [L] OBATA, Raiki

Round 3
KAMAKURA, Keitaro [W] Awase-waza / Kouchi-makikomi & Ippon-seoi-nage (1:41) [L] OYOSHI, Ken
UCHIMURA, Shusuke [W] Tomoe-nage (3:29) [L] ASAHI, Yukiya
ISHIHARA, Tatsuki [W] Waza-ari / Ippon-seoi-nage [L] KOTA, Shusei
TANAKA, Yudai [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS2:58) [L] KIHARA, Keito
KOGA, Hayato [W] Uchi-mata (2:22) [L] ASAHI, Taiyo
TANAKA, Ryuga [W] Waza-ari / Sumi-gaeshi [L] SHIMOKAWA, Atsushi
TAKEICHI, Yusuke [W] Daki-wakare (0:28) [L] YOSHIDA, Yuhei
NOGAMI, Rentaro [W] Waza-ari / Uchi-mata (GS1:37) [L] SHIMADA, Ryushiro

Quarterfinals
UCHIMURA, Shusuke [W] Uki-otoshi (1:36) [L] KAMAKURA, Keitaro
ISHIHARA, Tatsuki [W] Seoi-nage (2:19) [L] TANAKA, Yudai
TANAKA, Ryuga [W] Kuzure-kesa-gatame (4:00) [L] KOGA, Hayato
TAKEICHI, Yusuke [W] Waza-ari / Ushiro-kesa-gatame (GS0:35) [L] NOGAMI, Rentaro

5th place
TANAKA, Yudai [W] Waza-ari / Ouchi-gari (GS0:44) [L] KAMAKURA, Keitaro
KOGA, Hayato [W] Hansoku-make / Shido 3 (2:59) [L] NOGAMI, Rentaro

Semifinals
ISHIHARA, Tatsuki [W] Uchi-mata (1:57) [L] UCHIMURA, Shusuke
TANAKA, Ryuga [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS1:35) [L] TAKEICHI, Yusuke

Final
ISHIHARA, Tatsuki [W] Waza-ari / Ouchi-gaeshi (GS4:03) [L] TANAKA, Ryuga

-81kg

-81kg Medalists. From left, HOJO, AMANO, TOGO, OINO.

(33 Judoka)

Results
1. AMANO, Kaito
2. HOJO, Yoshito
3. TOGO, Joji
3. OINO, Yuhei
5. TAKEICHI, Daisuke
5. SAWAGUCHI, Soshi
7. KUGIMARU, Shota
7. SATO, Akito

Round 1
KOI, Shinjiro [W] Sode-tsurikomi-goshi (1:47) [L] MURAI, Ryoga

Round 2
TAKEICHI, Daisuke [W] Waza-ari / Osoto-gari [L] KOHARA, Kenya
NIHO, Shuta [W] Uchi-mata-sukashi (GS0:19) [L] SUZUKI, Keisuke
SUGAWARA, Kodai [W] Waza-ari / Osoto-gari (GS0:15) [L] YAMAMURA, Rikuto
TOGO, Joji [W] Seoi-nage (1:33) [L] YAMASHITA, Kyohei
AMANO, Kaito [W] Hansoku-make / Shido 3 (3:12) [L] SIGEMATSU, Yamato
IIMURA, Shigemitsu [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS0:20) [L] HOSHINO, Koyo
KUGIMARU, Shota [W] Ude-hishigi-juji-gatame (1:40) [L] KAMOCHI, Yoshimichi
ISHIDA, Koshin [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS1:18) [L] NAKAMURA, Ken
OINO, Yuhei [W] Fusen-make [L] TANII, Daiki
AOYAGI, Hirotora [W] Ippon (0:20) [L] HOSOYA, Keisuke
SAWAGUCHI, Soshi [W] Waza-ari / Ouchi-gari [L] KASAHARA, Hiromasa
IIDA, Kensuke [W] Waza-ari / Kata-guruma [L] MITSUISHI, Takehiro
HOJO, Yoshito [W] Ouchi-gari (2:15) [L] TOGAWA, Yuichiro
KAKIZAKI, Kota [W] Awase-waza / Uchi-mata & Yoko-shiho-gatame (2:50) [L] NAKAYA, Ryuto
SATO, Akito [W] Kouchi-gari (GS1:15) [L] IZAWA, Naoto
KOI, Shinjiro [W] Kuzure-kesa-gatame (1:52) [L] TANAKA, Masahiro

Round 3
TAKEICHI, Daisuke [W] Kata-te-jime (GS0:22) [L] NIHO, Shuta
TOGO, Joji [W] Seoi-nage (0:19) [L] SUGAWARA, Kodai
AMANO, Kaito [W] Awase-waza / Uchi-mata & Kesa-gatame (2:17) [L] IIMURA, Shigemitsu
KUGIMARU, Shota [W] Waza-ari / Kosoto-gake (GS0:36) [L] ISHIDA, Koshin
OINO, Yuhei [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS2:24) [L] AOYAGI, Hirotora
SAWAGUCHI, Soshi [W] Waza-ari / Ouchi-gaeshi (GS0:29) [L] IIDA, Kensuke
HOJO, Yoshito [W] Waza-ari / Ippon-seoi-nage [L] KAKIZAKI, Kota
SATO, Akito [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS2:07) [L] KOI, Shinjiro

Quarterfinals
TOGO, Joji [W] Waza-ari / Osoto-gaeshi (GS4:18) [L] TAKEICHI, Daisuke
AMANO, Kaito [W] Uchi-mata (3:34) [L] KUGIMARU, Shota
OINO, Yuhei [W] Sode-tsurikomi-goshi (1:48) [L] SAWAGUCHI, Soshi
HOJO, Yoshito [W] Ouchi-gari (0:33) [L] SATO, Akito

5th place
TAKEICHI, Daisuke [W] Sode-tsurikomi-goshi (0:40) [L] KUGIMARU, Shota
SAWAGUCHI, Soshi [W] Uchi-mata (GS1:47) [L] SATO, Akito

Semifinals
AMANO, Kaito [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS7:13) [L] TOGO, Joji
HOJO, Yoshito [W] Ippon-seoi-nage (GS2:20) [L] OINO, Yuhei

Final
AMANO, Kaito [W] Waza-ari / Ouchi-gaeshi [L] HOJO, Yoshito

-90kg

-100kg Medalists. From left, MASHIYAMA, UEOKA, KUMASAKA, GREEN.

(31 Judoka)

Results
1. MORI, Kenshin
2. TAJIMA, Goki
3. KAWABATA, Komei
3. NAKANISHI, Kazuki
5. NAKAMURA, Shunta
5. KAIHORI, Haruya
7. NAGASAWA, Kenta
7. SHIRAKAWA, Yoshiaki

Round 1
SHINOZAKI, Tadashi [W] Ude-hishigi-juji-gatame (2:31) [L] NAGAHAMA, Yuto
NAKAMURA, Shunta [W] Hansoku-make / Shido 3 (3:32) [L] YAMADA, Iori
ABE, Kota [W] Waza-ari / Tai-otoshi [L] TODA, Shota
NAGASAWA, Kenta [W] Yoko-shiho-gatame (3:42) [L] MIYAMOTO, Riku
NAGAI, Koshi [W] Waza-ari / Ippon-seoi-nage [L] KANDA, Yuji
KAWABATA, Komei [W] Hansoku-make / (GS5:20) [L] TODAKA, Junnosuke
MAEDA, Kazuya [W] Yoko-shiho-gatame (3:54) [L] IWABUCHI, Kodai
KAIHORI, Haruya [W] Waza-ari / Uchi-mata-sukashi (GS5:29) [L] OKADA, Riku
KATO, Shinnosuke [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS0:40) [L] MIYAMA, Shogo
MORI, Kenshin [W] Ude-hishigi-juji-gatame (3:13) [L] ORYOJI, Ryusei
TADOKORO, Rikito [W] Waza-ari / Uchi-mata-sukashi (GS2:28) [L] MOKU, Kojiro
NAKANISHI, Kazuki [W] Waza-ari / Uki-otoshi [L] KOBATA, Daiki
OKUDA, Masato [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS0:47) [L] ITO, Yusuke
SHIRAKAWA, Yoshiaki [W] Awase-waza / Osoto-gari & Yoko-shiho-gatame (0:47) [L] YAMADA, Yuta
NAGAHARA, Yuya [W] Sode-tsurikomi-goshi (0:16) [L] MINAMI, Sota

Round 2
TAJIMA, Goki [W] Hansoku-make / Shido 3 (3:19) [L] SHINOZAKI, Tadashi
NAKAMURA, Shunta [W] Ouchi-gari (3:09) [L] ABE, Kota
NAGASAWA, Kenta [W] Awase-waza / Tomoe-nage & Yoko-shiho-gatame (2:34) [L] NAGAI, Koshi
KAWABATA, Komei [W] Waza-ari / Yoko-shiho-gatame (GS1:23) [L] MAEDA, Kazuya
KAIHORI, Haruya [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS2:12) [L] KATO, Shinnosuke
MORI, Kenshin [W] Kuzure-kami-shiho-gatame (2:34) [L] TADOKORO, Rikito
NAKANISHI, Kazuki [W] Seoi-nage (3:58) [L] OKUDA, Masato
SHIRAKAWA, Yoshiaki [W] Awase-waza / Kata-guruma & Kata-guruma (2:19) [L] NAGAHARA, Yuya

Quarterfinals
TAJIMA, Goki [W] Waza-ari / Osoto-gari [L] NAKAMURA, Shunta
KAWABATA, Komei [W] Uchi-mata (GS1:27) [L] NAGASAWA, Kenta
MORI, Kenshin [W] Waza-ari / Osoto-gaeshi [L] KAIHORI, Haruya
NAKANISHI, Kazuki [W] Waza-ari / Sumi-otoshi [L] SHIRAKAWA, Yoshiaki

5th place
NAKAMURA, Shunta [W] Fusen-make [L] NAGASAWA, Kenta
KAIHORI, Haruya [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS3:49) [L] SHIRAKAWA, Yoshiaki

Semifinals
TAJIMA, Goki [W] Sode-tsurikomi-goshi (GS1:52) [L] KAWABATA, Komei
MORI, Kenshin [W] Waza-ari / Tate-shiho-gatame (GS0:39) [L] NAKANISHI, Kazuki

Final
MORI, Kenshin [W] Waza-ari / Sumi-otoshi (GS0:56) [L] TAJIMA, Goki

-100kg

+100kg Medalists. From left, OTA, NAKANO, OJITANI, KIMOTO.

(34 Judoka)

Results
1. UEOKA, Kotaro
2. MASHIYAMA, Kosuke
3. KUMASAKA, Koki
3. GREEN, Kalani Kaito
5. KAMIGAKI, Kazunari
5. YAMAGUCHI, Takaya
7. OKUNO, Tomoki
7. ARAI, Dota

Round 1
HIRAMI, Riku [W] Hansoku-make / Shido 3 (3:43) [L] HIRANO, Shokei
ITO, Hirotaka [W] Waza-ari / Seoi-nage [L] OTA, Ryusei

Round 2
UEOKA, Kotaro [W] Waza-ari / Yoko-shiho-gatame (GS2:21) [L] HAMADA, Tetta
YAMASHITA, Kaiki [W] Harai-goshi (1:07) [L] NAKAMURA, Kento
ASAHIRO, Takato [W] Waza-ari / Sumi-gaeshi (GS1:22) [L] KUDO, Kaito
OKUNO, Tomoki [W] Sasae-tsurikomi-ashi (2:30) [L] HATTORI, Taiki
KAMIGAKI, Kazunari [W] Uchi-mata-sukashi (2:17) [L] SHIMIZU, Yugo
TANAKA, Kota [W] Uchi-mata (2:38) [L] SUZUKI, Naoto
KUMASAKA, Koki [W] Kesa-gatame (4:11) [L] ITO, Yoshinobu
MUKAI, Shoichiro [W] Hansoku-make / Shido 3 (2:51) [L] HIRAMI, Riku
GREEN, Kalani Kaito [W] Uki-waza (1:07) [L] HAISHIMA, Go
ISHIYAMA, Jumpei [W] Hansoku-make / Shido 3 (2:03) [L] KANAZAWA, Satoru
YAMAGUCHI, Takaya [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS0:21) [L] KITAYAMA, Tatsuya
TAKEMURA, Koyuki [W] Awase-waza / Harai-makikomi & Harai-makikomi (1:52) [L] ISHIYAMA, Hinata
ARAI, Dota [W] Uchi-mata (2:08) [L] HASEGAWA, Kosai
ISHIUCHI, Yuki [W] Hansoku-make / Shido 3 (3:22) [L] KONNO, Kodai
MASHIYAMA, Kosuke [W] Hansoku-make / Shido 3 (3:44) [L] NAKANO, Tomohiro
TAKEDA, Haruto [W] Uchi-mata-sukashi (GS0:48) [L] ITO, Hirotaka

Round 3
UEOKA, Kotaro [W] Deashi-harai (1:59) [L] YAMASHITA, Kaiki
OKUNO, Tomoki [W] Waza-ari / Harai-makikomi [L] ASAHIRO, Takato
KAMIGAKI, Kazunari [W] Sasae-tsurikomi-ashi (2:24) [L] TANAKA, Kota
KUMASAKA, Koki [W] Ouchi-gari (GS2:17) [L] MUKAI, Shoichiro
GREEN, Kalani Kaito [W] Hansoku-make / Shido 3 (3:20) [L] ISHIYAMA, Jumpei
YAMAGUCHI, Takaya [W] Kosoto-gari (2:54) [L] TAKEMURA, Koyuki
ARAI, Dota [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS0:54) [L] ISHIUCHI, Yuki
MASHIYAMA, Kosuke [W] Ippon-seoi-nage (GS1:37) [L] TAKEDA, Haruto

Quarterfinals
UEOKA, Kotaro [W] Waza-ari / Seoi-nage (GS0:31) [L] OKUNO, Tomoki
KUMASAKA, Koki [W] Waza-ari / Ouchi-gari (GS2:52) [L] KAMIGAKI, Kazunari
GREEN, Kalani Kaito [W] Hansoku-make / Shido 3 (2:39) [L] YAMAGUCHI, Takaya
MASHIYAMA, Kosuke [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS3:09) [L] ARAI, Dota

5th place
KAMIGAKI, Kazunari [W] Uchi-mata (GS1:56) [L] OKUNO, Tomoki
YAMAGUCHI, Takaya [W] Kosoto-gari (2:36) [L] ARAI, Dota

Semifinals
UEOKA, Kotaro [W] Waza-ari / Kouchi-gari [L] KUMASAKA, Koki
MASHIYAMA, Kosuke [W] Hansoku-make / Shido 3 (3:43) [L] GREEN, Kalani Kaito

Final
UEOKA, Kotaro [W] Seoi-nage (GS7:55) [L] MASHIYAMA, Kosuke

+100kg

(33 Judoka)

Results
1. NAKANO, Kanta
2. OTA, Hyoga
3. OJITANI, Takeshi
3. KIMOTO, Takuto
5. KAGAWA, Daigo
5. HARASAWA, Hisayoshi
7. SATO, Kazuya
7. NAKAMURA, Yuta

Round 1
TEZUKA, Shuntaro [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS3:59) [L] UEDA, Katsuma

Round 2
OTA, Hyoga [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS2:35) [L] KASAHARA, Yuma
YAMAMOTO, Koichi [W] Waza-ari / Soto-makikomi (GS0:17) [L] NISHIO, Toru
OGAWA, Yusei [W] Uchi-mata (1:23) [L] OSUGI, Koyo
SATO, Kazuya [W] Osoto-otoshi (2:45) [L] SHIMODA, Yuta
OJITANI, Takeshi [W] Kuzure-kesa-gatame (3:29) [L] YAMAMOTO, Ryuichi
KASAI, Yuta [W] Uchi-mata (0:12) [L] YAMADA, Iori
KAGAWA, Daigo [W] Hansoku-make / Shido 3 (3:46) [L] INOUE, Naoya
TANAKA, Genta [W] Hansoku-make / Shido 3 (3:58) [L] HATAKEYAMA, Gai
TAKAHASHI, Tsubasa [W] Waza-ari / Soto-makikomi [L] NOMURA, Shuta
KIMOTO, Takuto [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS0:36) [L] SHIMIZU, Takumi
NAKAMURA, Yuta [W] Seoi-nage (GS3:48) [L] KAWATA, Shuhei
SAKAI, Koki [W] Awase-waza / Sasae-tsurikomi-ashi & Yoko-shiho-gatame (1:24) [L] FUJIMOTO, Io
HARASAWA, Hisayoshi [W] Uchi-mata (GS0:19) [L] KUNO, Ichito
MITANI, Yudai [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS3:38) [L] OKUNO, Takumi
NAKANO, Kanta [W] Kouchi-gari (1:34) [L] KAMIBAYASHIYAMA, Yuma
MATSUMURA, Sosuke [W] Sode-tsurikomi-goshi (1:29) [L] TEZUKA, Shuntaro

Round 3
OTA, Hyoga [W] Kuzure-kami-shiho-gatame (1:17) [L] YAMAMOTO, Koichi
SATO, Kazuya [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS3:03) [L] OGAWA, Yusei
OJITANI, Takeshi [W] Kuzure-kami-shiho-gatame (1:10) [L] KASAI, Yuta
KAGAWA, Daigo [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS1:17) [L] TANAKA, Genta
KIMOTO, Takuto [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS2:20) [L] TAKAHASHI, Tsubasa
NAKAMURA, Yuta [W] Awase-waza / Harai-goshi & Kesa-gatame (2:54) [L] SAKAI, Koki
HARASAWA, Hisayoshi [W] Uchi-mata (2:25) [L] MITANI, Yudai
NAKANO, Kanta [W] Sasae-tsurikomi-ashi (1:17) [L] MATSUMURA, Sosuke

Quarterfinals
OTA, Hyoga [W] Daki-wakare (GS3:52) [L] SATO, Kazuya
OJITANI, Takeshi [W] Waza-ari / Ippon-seoi-nage [L] KAGAWA, Daigo
KIMOTO, Takuto [W] Hansoku-make / Shido 3 (3:56) [L] NAKAMURA, Yuta
NAKANO, Kanta [W] Uchi-mata (GS1:18) [L] HARASAWA, Hisayoshi

5th place
KAGAWA, Daigo [W] Ashi-guruma (2:15) [L] SATO, Kazuya
HARASAWA, Hisayoshi [W] Waza-ari / Sasae-tsurikomi-ashi (GS1:01) [L] NAKAMURA, Yuta

Semifinals
OTA, Hyoga [W] Okuri-eri-jime (2:30) [L] OJITANI, Takeshi
NAKANO, Kanta [W] Uchi-mata-sukashi (3:24) [L] KIMOTO, Takuto

Final
NAKANO, Kanta [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS1:46) [L] OTA, Hyoga

関連記事一覧