All match results of All Japan Judo Championships 2021

26, Dec, 2021
At Kodokan, Tokyo
Entry: 50 Judoka

Hyoga Ota won 1st prize.

Results
1.OTA, Hyoga
2.HAGA, Ryunosuke
3.KAKITA, Kyohei
3.OJITANI, Takeshi
5.KAGAWA, Daigo
5.KAGEURA, Kokoro
5.OHARA, Takuhito
5.KUMASHIRO, Yusuke

Round 1
KOBAYASHI, Yusuke [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS1:05) [L] OGAWA, Ryuko
YAMAMOTO, Yuji [W] Yuko / Seoi-nage [L] TANAKA, Genta
NAKANISHI, Kazuki [W] Seoi-nage (2:06) [L] OTAKI, Yamato
FURUTA, Shingo [W] Sasae-tsurikomi-ashi (0:56) [L] IIDA, Kengo
SATO, Seidai [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS1:11) [L] IWASAKI, Koki
KAKITA, Kyohei [W] Seoi-nage (0:39) [L] NAKAMURA, Yuta
MAEDA, Kazuya [W] Sankaku-jime (2:05) [L] TAKAGI, Yasuyoshi
OHARA, Takuhito [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS1:26) [L] SASAKI, Yuta
KOHARA, Kenya [W] Hansoku-make / Shido 3 (3:23) [L] YAMAMOTO, Koichi
TAKAHASHI, Tsubasa [W] Hansoku-make / Shido 3 (3:42) [L] TANII, Daiki
KUMASHIRO, Yusuke [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS1:06) [L] FUKUMOTO, Tsubasa
CHINONE, Yuga [W] Osoto-gari (0:41) [L] YOKOTA, Yuto
SHICHINOHE, Ryu [W] Awase-waza / Ouchi-gari & Kuzure-kesa-gatame (1:36) [L] NAKAGAWA, Tadashi

Round 2
HAGA, Ryunosuke [W] Sankaku-jime (2:55) [L] FUJIMOTO, Tomoaki
KOBAYASHI, Yusuke [W] Uchi-mata (3:43) [L] AIKI, Hyuma
KAGAWA, Daigo [W] Ashi-guruma (GS0:35) [L] YAMAMOTO, Yuji
NAKANISHI, Kazuki [W] Waza-ari / Sasae-tsurikomi-ashi [L] YOSHIDA, Yuhei
KAGEURA, Kokoro [W] Waza-ari / Seoi-nage (GS5:57) [L] KAWATA, Shuhei
FURUTA, Shingo [W] Sasae-tsurikomi-ashi (GS3:04) [L] KUGIMARU, Shota
SATO, Kazuya [W] Harai-goshi (2:38) [L] SATO, Seidai
KAKITA, Kyohei [W] Yuko / Seoi-nage [L] NAKAMURA, Takuro
OTA, Hyoga [W] Yoko-shiho-gatame (GS1:22) [L] TANAKA, Hirotaka
KATO, Shinnosuke [W] Yuko / Kosoto-gari [L] MAEDA, Kazuya
OHARA, Takuhito [W] Fusen-make [L] SAITO, Tatsuru
KOHARA, Kenya [W] Waza-ari / Kouchi-gari [L] UEDA, Katsuma
ISHIUCHI, Yuki [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS1:08) [L] TAKAHASHI, Tsubasa
KUMASHIRO, Yusuke [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS1:36) [L] NONOUCHI, Yuma
CHINONE, Yuga [W] Fusen-make [L] OGAWA, Yusei
OJITANI, Takeshi [W] Hansoku-make / Shido 3 (3:12) [L] SHICHINOHE, Ryu

Round 3
HAGA, Ryunosuke [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS2:11) [L] KOBAYASHI, Yusuke
KAGAWA, Daigo [W] Osoto-gari (3:54) [L] NAKANISHI, Kazuki
KAGEURA, Kokoro [W] Yuko / Seoi-nage (GS1:39) [L] FURUTA, Shingo
KAKITA, Kyohei [W] Yuko / Seoi-nage [L] SATO, Kazuya
OTA, Hyoga [W] Ashi-guruma (2:54) [L] KATO, Shinnosuke
OHARA, Takuhito [W] Yuko / Osoto-gari (GS3:23) [L] KOHARA, Kenya
KUMASHIRO, Yusuke [W] Hansoku-make / Shido 3 (3:56) [L] ISHIUCHI, Yuki
OJITANI, Takeshi [W] Awase-waza / Sasae-tsurikomi-ashi & Yoko-shiho-gatame (2:58) [L] CHINONE, Yuga

Quarterfinals
HAGA, Ryunosuke [W] Waza-ari / Uchi-mata [L] KAGAWA, Daigo
KAKITA, Kyohei [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS1:36) [L] KAGEURA, Kokoro
OTA, Hyoga [W] Uchi-mata (3:13) [L] OHARA, Takuhito
OJITANI, Takeshi [W] Harai-goshi (GS0:16) [L] KUMASHIRO, Yusuke

Semifinals
HAGA, Ryunosuke [W] Waza-ari / Kouchi-gari (GS1:05) [L] KAKITA, Kyohei
OTA, Hyoga [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS1:52) [L] OJITANI, Takeshi

Final
OTA, Hyoga [W] Waza-ari / Kosoto-gari (GS2:10) [L] HAGA, Ryunosuke

関連記事一覧